Blog

Hoe maakt u een strategisch plan?

Door Rene van Putten | 2020-02-25 19:50:00

In deze blog leggen wij u uit waar een strategisch plan uit bestaat en hoe u deze opstelt. Een strategisch plan is onontbeerlijk voor het managen van een onderneming of organisatie. Het bestaat uit een viertal belangrijke onderdelen. De vier onderdelen van het strategisch plan zijn:

Missie

Visie

Doelstellingen

Acties

Missie & Visie

Een organisatie heeft weinig kans van slagen wanneer een Missie niet duidelijk is geformuleerd. Het vormt het DNA, de reden van het bestaan. Een Visie beschrijft met de Missie in het achterhoofd de ambities van een bedrijf. Wat wenst u op (middel)lange termijn te bereiken of voor elkaar krijgen? De Missie is geworteld in het heden terwijl de Visie het vizier op de toekomst richt. Als de waarom-vraag van het bestaan van uw bedrijf (Missie) is beantwoord, resteert het uitzetten van een koers (Visie) om antwoord te geven op de vraag ‘waar gaat mijn organisatie naar toe?

Doelstellingen & Acties

Strategische doelstellingen zijn breed gedefinieerde doelstellingen voor de lange termijn die een organisatie moet realiseren om van de strategie een succes te maken. Ze geven antwoord op de vraag hoe de Missie & Visie mogelijk vervuld worden. De strategische doelstellingen worden weergegeven in de strategiekaart. Dit is een model waarin beschreven wordt hoe uw organisatie waarde kan creëren. Verschillende strategische doelstellingen worden verbonden in duidelijke oorzaak-gevolgrelaties. 

De strategiekaart maakt standaard gebruik van de 4 perspectieven van de Balanced Scorecard:

Financieel

Klant

Interne Processen

Leren & Groeien


Financieel perspectief

Het Financieel perspectief omvat de financiële doelstellingen voor groei, productiviteit en aandeelhouderswaarde. Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van winstgevendheid en marktaandeel.

Klantperspectief

Het Klantperspectief benadrukt het voldoen aan de wensen van de klant. Welke waarde moet aan de klant geleverd worden om onze financiële doelstellingen te behalen? Om waarde te creëren voor de stakeholders, moet men een unieke mix aanbieden van prijs, kwaliteit, service en tijd. Voorbeelden daarvan zijn het verbeteren van leveringstijd en klanttevredenheid/ loyaliteit.

Interne processen perspectief

Het Interne Processen perspectief omvat de processen die onder de aandacht gebracht moeten worden om de klant tevreden te stellen. Welke interne processen moeten we verbeteren om waarde te creëren voor de klant en de financiële doelstellingen te behalen? Het geeft antwoord op de vraag hoe te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen, het klantcontact te managen en hoe nieuwe producten te maken en af te leveren. Voorbeelden zijn het verbeteren van operationele efficiëntie en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Leren & Groeien perspectief

Het Leren & Groeien perspectief bestaat uit de mensen, de informatietechnologie en het organisatorische klimaat. Welke vaardigheden en technologieën hebben we nodig om het interne proces te ondersteunen dat de klant tevreden zal stellen en waarmee we de financiële doelstellingen zullen behalen? Voorbeelden zijn het verbeteren van IT en de ontwikkeling van personeel.

De perspectieven die hierboven genoemd worden, zijn initieel ontwikkeld voor commerciële bedrijven. Commerciële bedrijven plaatsen het financieel perspectief vaak bovenaan het model. Het raamwerk wordt echter ook veelvuldig gebruikt in de publieke en non-profit sector. In de non-profitsector wordt het financiële perspectief vaak onderaan geplaatst.

Hieronder een voorbeeld van een strategiekaart waarin de strategische doelstellingen per perspectief benoemd worden. 

Operationele doelstellingen beschrijven wat een organisatie moet doen om haar strategische doelstellingen uit de strategiekaart te realiseren. Acties zijn logischerwijs de inspanningen die nodig zijn om de operationele doelstellingen te bereiken. Doelstellingen en acties dienen SMART geformuleerd te worden. SMART staat voor:

·        Specifiek

·        Meetbaar

·        Acceptabel

·        Realistisch

·        Tijdgebonden

Van strategisch plan naar uitvoering

In deze blog heeft u kunnen lezen waar een strategisch plan uit bestaat en hoe u deze kunt opstellen. De volgende stap is het uitvoerbaar maken van de strategie. De strategische software van VisionEsta helpt uw organisatie om de strategie inzichtelijk, meetbaar en uitvoerbaar te maken.

Meer weten over uw strategisch plan of vandaag al starten met de gratis versie van onze strategische planning software? Bekijk de website van VisionEsta of neem direct contact op.Hoe past u een SWOT-analyse toe?

In deze blog laten wij u zien hoe u voor uw organisatie een SWOT analyse kunt opstellen.

Read article
Van SWOT naar strategie: hoe doe je dat?

In deze blog laten wij u zien hoe u na het opstellen van een SWOT-analyse de juiste strategie voor uw organisatie kunt bepalen.

Read article

Get to work on your organisation's future.Get to work with VisionEsta.

Try the free Starter version and fulfil your strategic plan with VisionEsta's management software.

loading...