Blog

Van SWOT naar strategie: hoe doe je dat?

Door Rene van Putten | 2020-02-25 19:39:00

In deze blog laten wij u zien hoe u na het opstellen van een SWOT-analyse de juiste strategie voor uw organisatie kunt bepalen. Dit proces bestaat uit een viertal stappen. Door het volgen van deze vier stappen bent u als organisatie zelf in staat om uw strategie vast te stellen.

Stap 1: Het maken van een SWOT-analyse

De eerste stap is het maken van een analyse van de organisatie. Een veel toegepaste methode is de SWOT-analyse. Een SWOT-analyse is een strategisch model waarmee de interne sterktes en zwaktes van een organisatie worden afgezet tegen de kansen en bedreigingen. In onderstaand voorbeeld ziet u een SWOT-analyse gebaseerd op de perspectieven van de Balanced Scorecard. Deze methode wordt ook wel de BSC SWOT analyse genoemd.

Voorbeeld SWOT-analyse

Stap 2: Het opstellen van een confrontatiematrix

Een handige manier om conclusies te verbinden aan de SWOT-analyse is met behulp van de confrontatiematrix of confrontatieanalyse. In deze matrix of analyse worden systematisch de belangrijkste sterke en zwakke punten uit de interne analyse “geconfronteerd” met de opvallende kansen en bedreigingen uit de externe analyse. Een standaardopbouw is om de velden die een positieve of negatieve relatie hebben te waarderen met een cijfer van 1 t/m 5, waarbij “5” een zeer hoge relatie aangeeft en een “1” een lage relatie. 


Door het invullen van de confrontatiematrix komen de kwesties of issues naar voren. Deze kwesties zijn de combinaties tussen de interne en externe factoren. Alleen de belangrijkste kwesties worden in ogenschouw genomen.

Stap 3: Het beantwoorden van de strategische vragen

Een ingevulde confrontatiematrix geeft de belangrijkste strategische aandachtspunten weer, en maakt duidelijk waar de focus ligt. De combinaties van sterktes en kansen worden kansvelden of positieve key issues genoemd. De combinaties van zwaktes en bedreigingen worden probleemvelden of negatieve key issues genoemd. Ieder kwadrant van de confrontatiematrix levert zijn strategische aandachtspunten op basis waarvan de strategie van de organisatie bepaald kan worden.

De strategie kan bepaald worden door de belangrijkste kwesties om te zetten naar strategische vragen. De antwoorden op deze vragen vormen de basis waarop de te volgen strategie bepaald wordt.

1 Hoe maken we gebruik van sterkte S1 om in te spelen op kans K1?

2 Hoe versterken we zwakte Z1 om in te spelen op kans K3?

3 Hoe maken we gebruik van sterkte S2 om bedreiging B2 af te weren?

4 Hoe versterken we zwakte Z2 om bedreiging B3 af te weren?

Stap 4: De strategie weergeven in de strategiekaart

De strategie, zoals vastgesteld bij stap 3, kan worden weergegeven in de strategiekaart. Dit is een model waarin beschreven wordt hoe uw organisatie waarde kan creëren. Verschillende strategische doelstellingen worden verbonden in duidelijke oorzaak-gevolgrelaties. In onderstaand plaatje ziet u een voorbeeld van een strategiekaart.

Hopelijk heeft deze blog u uitleg gegeven hoe de strategie van uw organisatie vast te stellen. De strategie kunt u uiteindelijk weergeven op één A4 met behulp van de strategiekaart . Deze strategiekaart kunt u delen met de rest van de organisatie zodat er effectief gestuurd kan worden op het behalen van de strategische doelstellingen. Wilt u meer weten over strategie en hoe u strategie uitvoerbaar kunt maken? Bekijk dan de website van VisionEsta voor meer informatie.


Hoe past u een SWOT-analyse toe?

In deze blog laten wij u zien hoe u voor uw organisatie een SWOT analyse kunt opstellen.

Read article
Hoe maakt u een strategisch plan?

In deze blog leggen wij u uit waar een strategisch plan uit bestaat en hoe u deze opstelt. Een strategisch plan is onontbeerlijk voor het managen van een onderneming of organisatie.

Read article

Get to work on your organisation's future.Get to work with VisionEsta.

Try the free Starter version and fulfil your strategic plan with VisionEsta's management software.

loading...